საქართველოს მთავრობის 2018 წლის დადგენილებით დამტკიცებული “სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის” ფარგლებში დაიწყო მოსარგებლეთა რეგისტრაცია შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში მოკლევადიან სასერტიფიკატო პროგრამაზე “ბუღალტრული აღრიცხვა”.

პროგრამაში ჩართვა სურვილისამებრ შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს 16 წლის ზემოთ, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა – www.worknet.gov.ge-ზე

პროგრამაში ჩასართავად სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია 30 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით განხორციელდება

მოსარგებლეთა რეგისტრაცია ხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრში, მისამართზე: ბათუმი, ტაბიძის ქ. №2ა.  ტელ: (0422)  24 01 78; 24 01 85; 24 01 86; 24 01 75.  ცხელი ხაზი: 1505,

მოსარგებლედ დარეგისტრირების მსურველებს შეუძლიათ მოკლევადიან პროგრამის “ბუღალტრული აღრიცხვის” ფარგლებში, კონსულტაციები გაიარონ შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში შემდეგ მისამართზე: ფარნავაზ მეფის ქ. 116–ის და ჰაიარ აბაშიძის (ყოფილი ტურგენევის) 14-ის კვეთა,  ტელ: 555 50 60 44.

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 07 მაისს.

{ 0 comments }

27 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები იმყოფებოდნენ სასტუმრო შერატონში, სტუდენტებს გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში ადგილზე ჩაუტრადათ სასწავლო ექსკურსია.

{ 0 comments }

გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ჰილტონში

აპრილი 29, 2018

26 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში იმყოფებოდნენ  სასტუმრო ჰილტონში, სასწავლო ექსკურსიაზე.

Read the full article →

გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში

აპრილი 22, 2018

20 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტებს ჩაუატრდა გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში, სასწავლო ექსკურსიის ფარგლებში სტუდენტები ადგილზე გაეცნენ სატუმროს მუშაობის სპეციფიკას. 21.04,2018

Read the full article →

შეთანხმება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან

აპრილი 19, 2018

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტრული აღრიცხვის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტებში. 05,04,2018

Read the full article →

მიმდინარეობს საბუთების მიღება განახლებულ პროგრამებზე:

იანვარი 29, 2018

სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი #buRalteria #sastumrosaqme წარმოსადგენი საბუთები: სააპლიკაციო ფორმა  – ივსება ადგილზე სასწავლებელში; პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება ადგილზე სასწავლებელში; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც [...]

Read the full article →

გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

იანვარი 28, 2018

ამა წლის 10, 11 და 12 დეკემბერს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში განხორციელა გარე მხარდაჭერის ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია შეხვდა სასწავლებლის ადმინისტრაციულ პერსონალს, შეხვედრაზე განხილულ იქნა მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებულ ცვლილებები.

Read the full article →

გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

სექტემბერი 12, 2017

9, 10 და 11 სექტემბერს შავი ზღვის ბიზნესს აკადემიაში ვიზიტით იმყოფებოდა მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია,  ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცედურებთან და მოდულურ პროგრამებში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ზემოდხსენებულ საკითხებთან დაკავშირებით გაცემულ იქნა რეკომენდაციები.

Read the full article →

გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

ივნისი 18, 2017

16 და 17 ივნისს შავი ზღვის ბიზნესს აკადემიაში ვიზიტით იმყოფებოდა ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია, 16 ივნისს ვიზიტის ფარგლებში ექსპერტი გაეცნო აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს, რის შემდეგადაც დაწესებულების თანამშრომლებმა  მიიღეს რეკომენდაციები მოდულური პროგრამების დანერგვისა  და შიდა დაკვირვების  კითხვარების წარმოებასთან დაკავშირებით. 17 ივნისს მოხდა შავი ზღვის ბიზნეს აკადემიის ბაზის დათვალიერება, ამავე [...]

Read the full article →

შეხვედრა მოკლევადიან პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამებთან დაკავშირებით

მაისი 31, 2017

მიმდინარე წლის 30 მაისს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ოფისში გაიმართა შეხვედრა „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამასთან“ დაკავშირებით, რომელზეც განხილული იქნა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის საორგანიზაციო საკითხები. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოში მოქმედი პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლები. 30,05,2017

Read the full article →