9 ნოემბერს, ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში, სამუშაო შეხვედრა შედგა აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე თამაზ შავაძესა და პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებს შორის.
შეხვედრაზე ისაუბრეს კერძო პროფესიულ სასწავლებლების პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე.
შეხვედრაზე ასევე განიხილეს სამუშაო პრაქტიკაზე დაფუძნებული (დუალური) პროფესიული განათლების სისტემის დანერგვა აჭარის რეგიონში.
მხარეები შეთანხმნენ, რომ აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, პროფესიული სასწავლებლებისა და კომპანიების წარმომადგენლების მონაწილეობით შეიქმნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც კოორდინაციას აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა გაუწევს.

09,11,2018

{ 0 comments }

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  სტუდენტები სასტუმროს მიღება-განთავსების პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდნენ სასტუმრო ჩაოში, სადაც გაეცნენ სასტუროს დაჯავშნის მომსახურების სპეციპიკას.

 


 

 

25.10.2018

{ 0 comments }

გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

ნოემბერი 9, 2018

17, 18 და 19 ოქტომბერს შავი ზღვის ბიზნესს აკადემიაში ვიზიტით იმყოფებოდა ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ია გიგიბერია, ვიზიტის ფარგლებში ექსპერტი გაეცნო აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა გარე მხარდამჭერი  ჯგუფის სპეციალისტსა და აკადემიის  პერსონალს შორის, სადაც განხილულ იქნა მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცედურები და ავტორიზაციის ახალ სტანარტები. ვიზიტის ფარგლებში დაწესებულების თანამშრომლებმა  მიიღეს [...]

Read the full article →

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

აპრილი 30, 2018

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის დადგენილებით დამტკიცებული “სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის” ფარგლებში დაიწყო მოსარგებლეთა რეგისტრაცია შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში მოკლევადიან სასერტიფიკატო პროგრამაზე “ბუღალტრული აღრიცხვა”. პროგრამაში ჩართვა სურვილისამებრ შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს 16 წლის ზემოთ, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა – www.worknet.gov.ge-ზე პროგრამაში ჩასართავად სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია 30 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით [...]

Read the full article →

გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო შერატონში

აპრილი 29, 2018

27 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები იმყოფებოდნენ სასტუმრო შერატონში, სტუდენტებს გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში ადგილზე ჩაუტრადათ სასწავლო ექსკურსია.

Read the full article →

გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ჰილტონში

აპრილი 29, 2018

26 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში იმყოფებოდნენ  სასტუმრო ჰილტონში, სასწავლო ექსკურსიაზე.

Read the full article →

გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში

აპრილი 22, 2018

20 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტებს ჩაუატრდა გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში, სასწავლო ექსკურსიის ფარგლებში სტუდენტები ადგილზე გაეცნენ სატუმროს მუშაობის სპეციფიკას. 21.04,2018

Read the full article →

შეთანხმება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან

აპრილი 19, 2018

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტრული აღრიცხვის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტებში. 05,04,2018

Read the full article →

მიმდინარეობს საბუთების მიღება განახლებულ პროგრამებზე:

იანვარი 29, 2018

სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი #buRalteria #sastumrosaqme წარმოსადგენი საბუთები: სააპლიკაციო ფორმა  – ივსება ადგილზე სასწავლებელში; პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება ადგილზე სასწავლებელში; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც [...]

Read the full article →

გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

იანვარი 28, 2018

ამა წლის 10, 11 და 12 დეკემბერს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში განხორციელა გარე მხარდაჭერის ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია შეხვდა სასწავლებლის ადმინისტრაციულ პერსონალს, შეხვედრაზე განხილულ იქნა მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებულ ცვლილებები.

Read the full article →