• ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 01.03.2022 -დან 28.05.2022-ის ჩათვლით.
25,11,2021

{ 0 comments }

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე

  • ძვირფასი ლითონების შეფასება;

  • ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

  • ბავშვის ფსიქოლოგია

  • სასტუმროს მენეჯმენტი

რეგისრტაცია მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში შემდეგ ბმულზე

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.

ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44 

მისამართი: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის №14

 

{ 0 comments }

შესვენება

ნოემბერი 12, 2021

სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 03.01.2022 -დან 31.03.2022-ის ჩათვლით. 11,12,2021

Read the full article →

რეგისტრაცია მოკლევადიან პროგრამებზე

ოქტომბერი 7, 2021

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე ძვირფასი ლითონების შეფასება; ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ბავშვის ფსიქოლოგია სასტუმროს მენეჯმენტი ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის რეგისრტაცია მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის №14

Read the full article →

შესვენება

სექტემბერი 23, 2021

პორტის მენეჯმენტის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 01.11.2021-დან 30.01.2022 –ის ჩათვლით (ჯგუფი 1) და 15.11.2021-დან 13.02.2022 –ის ჩათვლით (ჯგუფი 2) . ბანკის მოლარე-ოპერატორის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 15.12.2021–დან 15.03.2022–ის ჩათვლით. 23,09,2021

Read the full article →

შესვენება ლოგისტიკის პროგრამაზე

აგვისტო 5, 2021

ლოგისტიკის მენეჯმენტის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 04.10.2021–დან 30.12.2021 –ის ჩათვლით. 05,08,2021

Read the full article →

საბუთების მიღება

ოქტომბერი 27, 2020

მიმდინარეობს რეგისტრაცია  სადიპლომო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე . ბუღალტრული აღრიცხვა ჩარიცხულ პირებს სამხედრო სავალდებულო გაწვევა გადაუვადდებათ წარმოსადგენ დოკუმენტაციის ნუსხა: პირადი განცხადება; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე; 2 ფოტო (¾). რეგისტრაცია რეგისტრაცია მიმდინარეობს ამა წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით [...]

Read the full article →

(ქართული) ძიძა, მედდა, აღმზრდელი, ფსიქოლოგი

ოქტომბერი 21, 2020

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე საზღვარგერეთ წამსვლელი ძიძის გადამზადება საზღვარგერეთ წამსვლელი მედდის უცხო ენაში გადამზადება ბაგა ბაღის აღმზრდელი  ბაგა – ბაღის ფსიქოლოგი რეგისრტაცია მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა ჩვენთან ვიზიტამდე წინასწარ დაგვიკავშირდით, ტელ: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის №14

Read the full article →

თრენინგი შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით – II ეტაპი

ივნისი 15, 2020

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და გაეროს განვითარების პროგრამა ინსტიტუციური და პროგრამული თვითშეფასების ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 9-12 ივნისს, ZOOM ელექტრონული სისტემის გამოყენებით ჩატარდა ონლაინ თრენინგის II ეტაპი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით. თრენინგზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: კოლეჯის მისია და სტრატეგიული განვითარება, პროფესიული [...]

Read the full article →

ღონისძიებები COVID-19 გავრცელების თავიდან აცილილების მიზნით

ივნისი 15, 2020

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  № 01-227/ო ბრძანებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის შენობის აღნიშნულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის ღონისძიებები. 15.06.2020

Read the full article →