მემორანდუმი სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან

ოქტომბერი 31, 2016

გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთას შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტერის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესაბამის დეპარტამენტებში. 31,10,2016

Read the full article →

ხელშეკრულება ბარამი ლოჯისტიკსთან

ოქტომბერი 15, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და ბარამი ლოჯისტიკსს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას ბარამი ლოჯისტიკსში 15.10.2016

Read the full article →

ხელშეკრულება TERO MARITIME AGENCY -სთან

სექტემბერი 15, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და TERO MARITIME AGENCY -ს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას TERO MARITIME AGENCY-ში 15.09.2016

Read the full article →

სასტუმრო ინტურისტ პალასი

სექტემბერი 14, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და სს ბათუმი ჰოტელს (სასტუმრო ინტურისტ პალასი) შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების სასტუმრო ინტურისტ პალასში. 12.09.2016

Read the full article →

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

სექტემბერი 2, 2016

გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტერის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. 01,09,2016

Read the full article →

ხელშეკრულება შპს ემ-ეს- სი ჯორჯიასთან

აგვისტო 30, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და ემ-ეს- სი  ჯორჯიას შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას ემ-ეს- სი  ჯორჯიაში. 30.08.2016

Read the full article →

ხელშეკრულება ვესტ ექსპრესთან

აგვისტო 12, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და შპს ვესტ ექსპრესს შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას ვესტ ექსპრესში. 12.08.2016

Read the full article →

თანამშრომლობის მემორანდუმი სს საქართველოს რკინიგზასთან

ივლისი 14, 2016

გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და სს საქართველოს რკინიგზას შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას საქართველოს რკინიგზაში. 07.07.2016

Read the full article →

თრენინგი ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა და მოდულური პროგრამების დანერგვის კუთხით

ივლისი 14, 2016

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ შემდეგი სახის თრენინგები: – ხანძარ საწინააღმდეგო უსაფრთხოების კუთხხით; – მოდულური პროგრამების გაცნობა დანერგვის კუთხით. 27.06,2016

Read the full article →

ხელშეკრულება დრიმლენდ ოაზთან

ივლისი 14, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და შპს დრიმლენდ ოაზის შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას სასტუმრო ოაზისში. 25.06.2016

Read the full article →