საბუთების მიღება

თებერვალი 28, 2017

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში მიმდინარეობს საბუთების მიღებას შემდეგ პროგრამებზე: – მიღება-განთავსების სპეციალისტი – ბუღალტერი – სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი – ბანკის მოლარე-ოპერატორი ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე აპლიკანტთა ქართული ენის ცოდნის დონის განსაზღვრის მიზნით, აკადემიაში ტარდება გასაუბრება” გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი ––––––––––––––––––– წარმოსადგენი საბუთები: პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება [...]

Read the full article →

გადაწყვეტილება

თებერვალი 28, 2017

   პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვალის №02 გადაწყვეტილებით შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიას მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (საზოგადოებრივი კოლეჯი). შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიას მიენიჭა უფლებამოსილება განახორციელოს შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: მიღება-განთავსების სპეციალისტი, ბანკის მოლარე-ოპერატორი, სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი, ბუღალტერი. 28,02,2017

Read the full article →

ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმი

დეკემბერი 21, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება  შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და სს ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმის შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას სს ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმი. 21.12.2016

Read the full article →

ს.ს. პროკრედიტ ბანკი

დეკემბერი 14, 2016

გაფორმდა მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და პროკრედიტ ბანკს შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას პროკრედიტ ბანკში. 14.12.2016

Read the full article →

სასტუმრო ჩაო

დეკემბერი 14, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება  შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და შპს ჩაოს– სასტუმრო  ჩაოს შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას სასტუმრო ჩაოში. 14.12.2016

Read the full article →

მემორანდუმი სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან

ოქტომბერი 31, 2016

გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტერის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესაბამის დეპარტამენტებში. 31,10,2016

Read the full article →

ხელშეკრულება ბარამი ლოჯისტიკსთან

ოქტომბერი 15, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და ბარამი ლოჯისტიკსს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას ბარამი ლოჯისტიკსში 15.10.2016

Read the full article →

ხელშეკრულება TERO MARITIME AGENCY -სთან

სექტემბერი 15, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და TERO MARITIME AGENCY -ს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს  შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას TERO MARITIME AGENCY-ში 15.09.2016

Read the full article →

სასტუმრო ინტურისტ პალასი

სექტემბერი 14, 2016

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და სს ბათუმი ჰოტელს (სასტუმრო ინტურისტ პალასი) შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების სასტუმრო ინტურისტ პალასში. 12.09.2016

Read the full article →

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

სექტემბერი 2, 2016

გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტერის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. 01,09,2016

Read the full article →