თრენინგი მოდულური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხებთან

ამა წლის 12-14 აგვისტოს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა თრენინგი მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით.

15,08,19

Previous post:

Next post: