შეხვედრა 2019 წლის მოკლევადიან პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 30 მაისს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ოფისში გაიმართა შეხვედრა „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამასთან“ დაკავშირებით, რომელზეც განხილული იქნა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის საორგანიზაციო საკითხები. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოში მოქმედი პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლები.
30,05,2017
 
 

Previous post:

Next post: