თანამშრომლები

 • ადმინისტრაციული პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
გოდერძი ფრანგიშვილი – დირექტორი
ზაზა ჩახალაშვილი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი / უსაფრთხოების სამსახური
ლელა ჩიქოვანი – საქმისწარმოებისა და რეესტრის წამოების სამსახურის  უფროსი
ია ფრანგიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ელეონორა ძიგუა – ბიბლიოთეკარი
დიანა ცინცაძე – სამედიცინო სამსახურის უფროსი
მაია კონცელიძე – სანიტარულ – ჰიგიენური  ნორმების უზრუნველყოფის სამსახური

 

 • აკადემიური პერსონალი:                                                             
 1. ლეილა გოგუაძე – პროფესიული მასწავლებელი
 2. ელენა ხაჯიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 3. ნინო ჯინჭარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 4. ნაზიბროლა ზოსიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 5. ნანული მახარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 6. მარინა დიდმანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 7. გიორგი იმნაიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 8. ნინო ხუჯაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 9. ლეილა ცეცხლაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 10. ლაშა ხარებავა - პროფესიული მასწავლებელი
 11. ია მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 12. სონია ჩეჩელაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 13. ლელა გეგეჭკორი - პროფესიული მასწავლებელი
 14. ცირა ვაჩეიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 15. ლელა ჯახაია - პროფესიული მასწავლებელი
 16. თამარ ლამპარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 17. დარინა მართალიშვილი – პროფესიული მასწავლებელი
 18. დომენტი მიქელაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 19. თამარ მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 20. ნათია თამაზაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 21. ხათუნა პაპუნაიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 22. იზოლდა მაჭუტაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 23. რუსუდან კუკავა - პროფესიული მასწავლებელი
 24. ნინო სიხარულიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 25. მედეა ნიქაბაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 26. სერგო ტაბაღუა - პროფესიული მასწავლებელი
 27. დიანა ცინცაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 28. სულიკო კონცელიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 29. ნინო ქავჟარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 30. ზეინაბ ახვლედიანი - პროფესიული მასწავლებელი
 31. მირანდა გორგოშიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 32. გიორგი ცერცვაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 33. ლევან ბოლქვაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 34. ნინო მოწყობილი - პროფესიული მასწავლებელი
 35. ირმა კალანდაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 36. ნინო დევაძე - პროფესიული მასწავლებელი