თანამშრომლები

 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
გოდერძი ფრანგიშვილი – დირექტორი
ზაზა ჩახალაშვილი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი / უსაფრთხოების სამსახური
ლელა ჩიქოვანი – საქმისწარმოებისა და რეესტრის წამოების სამსახურის  უფროსი
ია ფრანგიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ელეონორა ძიგუა – ბიბლიოთეკარი
დიანა ცინცაძე – სამედიცინო სამსახურის უფროსი
მაია კონცელიძე – სანიტარულ – ჰიგიენური  ნორმების უზრუნველყოფის სამსახური

 

 • აკადემიური პერსონალი:                                                             
 1. ლეილა გოგუაძე – პროფესიული მასწავლებელი
 2. ნაზიბროლა ზოსიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 3. ნანული მახარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 4. გიორგი იმნაიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 5. ნინო ხუჯაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 6. ლეილა ცეცხლაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 7. ლაშა ხარებავა - პროფესიული მასწავლებელი
 8. ია მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 9. სონია ჩეჩელაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 10. ლელა გეგეჭკორი - პროფესიული მასწავლებელი
 11. ცირა ვაჩეიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 12. ლელა ჯახაია - პროფესიული მასწავლებელი
 13. თამარ ლამპარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 14. დარინა მართალიშვილი – პროფესიული მასწავლებელი
 15. დომენტი მიქელაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 16. თამარ მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 17. სერგო ტაბაღუა - პროფესიული მასწავლებელი
 18. დიანა ცინცაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 19. სულიკო კონცელიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 20. ზეინაბ ახვლედიანი - პროფესიული მასწავლებელი
 21. მირანდა გორგოშიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 22. ნინო მოწყობილი - პროფესიული მასწავლებელი
 23. ირმა კალანდაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 24. ნინო დევაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 25. ნინო მშვიდობაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 26. ნინო ბაქანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 27. ირმა აბაშიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 28. ზვიადი გიორგაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 29. ირმა ხალვაში - პროფესიული მასწავლებელი
 30. სვეტლანა თედორაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 31. მეგი სურმანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ტრენინგ ცენტრის პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე - ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი
სალომე მითაიშვილი - რეკლამის მენეჯერი
 • ტრენერები
 1. ელენა ხაჯიშვილი
 2. ირმა ხალვაში
 3. ნათია თამაზაშვილი
 4. ხათუნა პაპუნაიშვილი
 5. იზოლდა მაჭუტაძე
 6. რუსუდან კუკავა
 7. ნინო სიხარულიძე
 8. მედეა ნიქაბაძე
 9. გიორგი ცერცვაძე
 10. ლევან ბოლქვაძე
 11. ნინო ბაქანიძე
 12. ნინო დევაძე