თანამშრომლები

 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
გოდერძი ფრანგიშვილი – დირექტორი
გიორგი იმნაიშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი
თამაზ ცუცქირიძე  – უსაფრთხოების სამსახური
სალომე სურმანიძე - საქმისწარმოებისა და რეესტრის წამოების სამსახურის  უფროსი
ია ფრანგიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ლია სურმანიძე – სარეკლამო მენეჯერი
ელეონორა ძიგუა – ბიბლიოთეკარი
მაია კონცელიძე – სანიტარულ – ჰიგიენური  ნორმების უზრუნველყოფის სამსახური
დიანა ცინცაძე – სამედიცინო სამსახურის უფროსი
 

 

 • აკადემიური პერსონალი:                                                             
 1. ნაზიბროლა ზოსიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 2. ნანული მახარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 3. გიორგი იმნაიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 4. ნინო ხუჯაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 5. ლეილა ცეცხლაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 6. ლაშა ხარებავა - პროფესიული მასწავლებელი
 7. ია მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 8. სონია ჩეჩელაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 9. ლელა გეგეჭკორი - პროფესიული მასწავლებელი
 10. ცირა ვაჩეიშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 11. ლელა ჯახაია - პროფესიული მასწავლებელი
 12. თამარ ლამპარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 13. დარინა მართალიშვილი – პროფესიული მასწავლებელი
 14. თამარ მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 15. სერგო ტაბაღუა - პროფესიული მასწავლებელი
 16. დიანა ცინცაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 17. ზეინაბ ახვლედიანი - პროფესიული მასწავლებელი
 18. ნინო ქავჟარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 19. ნინო დევაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 20. ნინო მშვიდობაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 21. ნინო ბაქანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 22. ირმა ხალვაში - პროფესიული მასწავლებელი
 23. მეგი სურმანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 24. გიორგი გორდელაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 25. ქეთინო ბეჟანიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 26. ანასტასია დუმბაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 27. გოჩა მამუჭაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 28. ცირა ცეცხლაძე  - პროფესიული მასწავლებელი
 29. ვიოლეტა თავდგირიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ტრენინგ ცენტრის ტრენერები:
 1. ელენა ხაჯიშვილი
 2. ირმა ხალვაში
 3. ნათია თამაზაშვილი
 4. ხათუნა პაპუნაიშვილი
 5. იზოლდა მაჭუტაძე
 6. რუსუდან კუკავა
 7. ნინო სიხარულიძე
 8. მედეა ნიქაბაძე
 9. გიორგი ცერცვაძე
 10. ლევან ბოლქვაძე
 11. ნინო ბაქანიძე
 12. ნინო დევაძე