მთავარი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მისიაა ზუსტი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მისცეს პირებს და ჩამოაყალიბოს ისინი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნად, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად. სასწავლებელი მდებარეობს ქალაქ ბათუმის ერთ–ერთ ცენტრალურ უბანში. სასწავლებელი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცური პროფესიული მასწავლებლებით და მოწვეული სპეციალისტებით. აქ შექმნილია ყველა პირობა იმისთვის, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ სწავლისთვის კომფორტული გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ ზრდასა და განვითარებას. სასწავლებელი ახორციელებს სადიპლომო და სასერტიფიკატო საგანმანათლებლო პროგრამებს.

  

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა

 1. სატუმრო მენეჯმენტი
 2. ბუღალტრული აღრიცხვა
 3. სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი
 4. ბანკის მოლარე-ოპერატორი
 5. მულტიმედია ჟურნალისტიკა
 6. საბაჟო დეკლარაციის სპეციალისტი
 7. ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
 8. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
 9. ძვირფასი ლითონები
 10. სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA (PMS)
 11. სასტუმროს მიღება-განთავსება
 12. საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad (2 D და 3ds Max)
 13. არქიტექტურული მოდელირების პროგრამული პაკეტი ArchiCAD
 14. SketchUp (სამგანზომილებიანი კომპიუტერული მოდელირების პროგრამა)
 15. ქართული ენა უცხოელებისთვის
 16. ლოჯისტიკის მენეჯმენტი
 17. პორტის მენეჯმენტი
 18. ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის
 19. მზარეული

სასწავლებლის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან ჩვენ პარტიოორ დაწესებულებებში:

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენი ვებ გვერდის სხვა განყოფილებებს ან დაგვიკავშირდით.