გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

ამა წლის 10, 11 და 12 დეკემბერს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში განხორციელა გარე მხარდაჭერის ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია შეხვდა სასწავლებლის ადმინისტრაციულ პერსონალს, შეხვედრაზე განხილულ იქნა მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებულ ცვლილებები.

Previous post:

Next post: