გარე მხარდაჭერის ექსპერტის ვიზიტი

9, 10 და 11 სექტემბერს შავი ზღვის ბიზნესს აკადემიაში ვიზიტით იმყოფებოდა მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქეთევან ლომაია,  ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცედურებთან და მოდულურ პროგრამებში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ზემოდხსენებულ საკითხებთან დაკავშირებით გაცემულ იქნა რეკომენდაციები.

Previous post:

Next post: