მიმდინარეობს საბუთების მიღება განახლებულ პროგრამებზე:

ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი

buRalteria sastumro saqme

წარმოსადგენი საბუთები:

  • სააპლიკაციო ფორმა  – ივსება ადგილზე სასწავლებელში;
  • პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება ადგილზე სასწავლებელში;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო /  სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე;
  • 2 ფოტო (¾).

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა, 11:00–დან 19:00 საათამდე,

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

მის: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძი (ყოფილი ტურგენევის) 14-ის და ფარნავაზ მეფის 116-ის კვეთაში
ტელ: (+995) 555 50 60 44;  (0422) 27 24 79  ვებ. გვერდი www.bsba.edu.ge

შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, განაცხადის შევსებიდან 1 დღის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდებათ და გაგაცნობთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პირობებს.

Previous post: