ვებ ინტერფეისის დეველოპერი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                                                                                                       Web Interface Developer ვებ დეველოპერი bsba.edu.ge

 • პროგრამის სახელწოდება:  ვებ ინტერფეისის დეველოპერი;
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 900 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მოამზადოს ბანკის მოლარე–ოპერატორი, რომელსაც გააჩნია თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები იმისათვის, რომ კომერციულ ბანკებსა, საფინანსო ორგანიზაციებში აწარმოოს ფინანსური ოპერაციები მომქმედი რეგულაციების დაცვით.

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს ვებინტერფეისის დეველოპერისათვის საჭირო თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკულიუნარ–ჩვევები.

 • თემატიკა:
 1. რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება
 2. საიტის ინტერაქტივისა და ეფექტების გამოყენება – java script
 3. საიტის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება – JavaScript
 4. საიტის მართვის სისტემები
 5. ვებ სერვერთან ურთიერთობა
 6. დარგობრივი ინგლისური ენა ვებ ტექნოლოგიებში
 7. ვებ საიტის მარკირება – html
 8. საიტის სტილებით გაფორმება – css
 9. ვებ მარკირების გაფართოებული შესაძლებლობები (HTML5, CSS3)

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი,
 3. 2 ფოტო (¾).

საკონტაქტო ინფორმაცია: