მულტიმედია ჟურნალისტიკა

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                                              #მულტიმედიაჟურნალისტიკა bsba.edu.ge #multimeddiaJurnlistika        

 • პროგრამის სახელწოდება: მულტიმედია ჟურნალისტიკა
 • პროგრამის საფეხური: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა 3 თვე, შეხვედრები კვირაში 5–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა დღეში  2 საათი;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: 900 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მსმენელმა შეისწავლოს ონლაინ პლათფორმის შექმნა და მართვა, მართლწერა, ფოტო და ვიეო გადაღება, აუდიო-ვიზუალური მონტაჟი. მედია სფეროში მუშაობისთვის საჭირო პროგრამები. მოკლე ტექსტურ ინფორმაციების, ინტერვიუების და პრესრელიზების საინფორმაციო სააგენტოს ყოველდღიური გამოშვებისათვის მომზადება. ინფორმაციის მოპოვება, გადაამოწმება, გადამუშავება და მომზადება. ინტერვიუს დიქტოფონზე ჩაწერისა და გაშიფვრის წესები.
 • სასწავლო თემატიკა:

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).