ბანკის მოლარე-ოპერატორი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება:  ბანკის მოლარე-ოპერატორი;                                                                                    საბანკო საქმე, ბანკის მოლარე ოპერატორი bsba.edu.ge
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მოამზადოს ბანკის მოლარე–ოპერატორი, რომელსაც გააჩნია თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები იმისათვის, რომ კომერციულ ბანკებსა, საფინანსო ორგანიზაციებში აწარმოოს ფინანსური ოპერაციები მომქმედი რეგულაციების დაცვით.
 • საგნები:
 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 2. ნაღდი ანგარიშსწორების ოპერაციები,
 3. ნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები,
 4. გაყიდვების ტექნიკა,
 5. კონფლიქტური სიტუაციების მართვა.
 6. ეროვნ. და უცხ. ვალუტის დამცავი ნიშნების ამოცნობა,
 7. სერვის პლიუსი,
 8. სწრაფი ფულადი გზავნილები,
 9. სალაროს გახსნა-დახურვა,
 10. საბანკო კომპიუტერული პროგრამა “ბანკი–კლიენტი”.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე)

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი,
 3. 2 ფოტო (¾).