არქიტექტურული მოდელირების პროგრამული პაკეტი ArchiCAD

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება: არქიტექტურული მოდელირების პროგრამული პაკეტი ArchiCAD;                                           
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა ერთი თვე, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული, რუსული, ინგლისური.
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია პირს შეასწვლოს არქიტექტურული მოდელირების პროგრამული პაკეტი ArchiCAD, რომელსაც შეუძლია: საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, ნახაზების აგება და ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების მართვა.

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 1. პროგრამა ArchiCAD_ში პროექტის გახნა და ნავიგაცია;
 2. პარამეტრების შერცევა და სამუშაო არის მოწყობა;
 3. ნახაზის იმპორტირება;
 4. კოლონების, კედლების, კარებისა და ფანჯრების მოდელირება;
 5. ობიექტების დაჯგუფება და განცალკევება;
 6. სექციეისა და რელიეფის შექმნა;
 7. ზომებთან მუშაობა;
 8. ნახაზების გამოქვეყნება;
 9. დიზაინის მოდელირება და დოკუმენტირება.

სერტიფიკატი - საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).