მიმდინარეობს მიღება შემდეგ პროგრამებზე:

რეგისრტაცია შემდეგ ბმულზე: ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა

ასაკი შეზღუდული არ არის

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.

წარმოსადგენ დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • პირადი განცხადება ივსება სასწავლებელში ან/და ონლაინ ;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44 

მისამართი: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის (ყოფილი ტურგენევის) №14

{ 0 comments }

მიმდინარეობს მიღება შემდეგ პროგრამებზე:

რეგისრტაცია შემდეგ ბმულზე: ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა

ასაკი შეზღუდული არ არის

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.

წარმოსადგენ დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • პირადი განცხადება ივსება სასწავლებელში ან/და ონლაინ ;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44 

მისამართი: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის (ყოფილი ტურგენევის) №14

{ 0 comments }

რეგისტრაცია პროგრამებზე

ნოემბერი 21, 2022

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგია; ძვირფასი ლითონების შეფასება; ბუღალტრული აღრიცხვა; აუდიტის საფუძვლები; საბაჟო დეკლარაციების სპეციალისტი სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი; სასტუმროს მენეჯმენტი; სასტუმროს მიღება-განთავსება სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA რეგისრტაცია შემდეგ ბმულზე: ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.  ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, [...]

Read the full article →

რეგისტრაცია პროგრამებზე

სექტემბერი 11, 2022

  მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგია; ძვირფასი ლითონების შეფასება; ბუღალტრული აღრიცხვა სასტუმროს მენეჯმენტი; სასტუმროს მიღება-განთავსება სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA რეგისრტაცია შემდეგ ბმულზე: ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.  ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის (ყოფილი ტურგენევის) №14

Read the full article →

რეგისტრაცია მოკლევადიან პროგრამებზე

ნოემბერი 12, 2021

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგია; ძვირფასი ლითონების შეფასება; სასტუმროს მენეჯმენტი; სასტუმროს მიღება-განთავსება სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA რეგისრტაცია შემდეგ ბმულზე: ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის სერტიფიკატი.  ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის (ყოფილი ტურგენევის) №14

Read the full article →

რეგისტრაცია მოკლევადიან პროგრამებზე

ოქტომბერი 7, 2021

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე ძვირფასი ლითონების შეფასება; ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ბავშვის ფსიქოლოგია სასტუმროს მენეჯმენტი ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის რეგისრტაცია მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა ვიზიტის დასაჯავშნად წინასწარ დაგვიკავშირდით, ნომერზე: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის №14

Read the full article →

საბუთების მიღება

ოქტომბერი 27, 2020

მიმდინარეობს რეგისტრაცია  სადიპლომო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე . ბუღალტრული აღრიცხვა ჩარიცხულ პირებს სამხედრო სავალდებულო გაწვევა გადაუვადდებათ წარმოსადგენ დოკუმენტაციის ნუსხა: პირადი განცხადება; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე; 2 ფოტო (¾). რეგისტრაცია რეგისტრაცია მიმდინარეობს ამა წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით [...]

Read the full article →

(ქართული) ძიძა, მედდა, აღმზრდელი, ფსიქოლოგი

ოქტომბერი 21, 2020

მიმდინარეობს რეგისრტაცია შემდეგ პროგრამებზე საზღვარგერეთ წამსვლელი ძიძის გადამზადება საზღვარგერეთ წამსვლელი მედდის უცხო ენაში გადამზადება ბაგა ბაღის აღმზრდელი  ბაგა – ბაღის ფსიქოლოგი რეგისრტაცია მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა ჩვენთან ვიზიტამდე წინასწარ დაგვიკავშირდით, ტელ: 555 50 60 44  მისამართი: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის №14

Read the full article →

თრენინგი შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით – II ეტაპი

ივნისი 15, 2020

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და გაეროს განვითარების პროგრამა ინსტიტუციური და პროგრამული თვითშეფასების ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 9-12 ივნისს, ZOOM ელექტრონული სისტემის გამოყენებით ჩატარდა ონლაინ თრენინგის II ეტაპი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით. თრენინგზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: კოლეჯის მისია და სტრატეგიული განვითარება, პროფესიული [...]

Read the full article →

ღონისძიებები COVID-19 გავრცელების თავიდან აცილილების მიზნით

ივნისი 15, 2020

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  № 01-227/ო ბრძანებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის შენობის აღნიშნულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის ღონისძიებები. 15.06.2020

Read the full article →