ჩარიცხვა

დაწესებულებაში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტები:

 1. პირადი განცხადება (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) , რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ ადგილზე, ჩვენს სასწავლებელში;
 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა, 11:00–დან 19:00 საათამდე.

 

საბანკო რეკვიზიტები:

(სწავლის საფასურის გადახდა ხდება აკადემიის ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმებოთ)

შიდა გადარიცხვისთვის 
 • NAME  OF BENEFICIARY: BLACK SEA BUSINESS ACADEMY LTD
 • BENEFICIARY’S BANK: JSC LIBERTY BANK TBILISI, GEORGIA
 • SWIFT:  LBRTGE22
 • BEN’S  IBAN: GE46LB0113131144946001
საერთაშორისო გადარიცხვისთვის: 
 • NAME  OF BENEFICIARY: BLACK SEA BUSINESS ACADEMY LTD
 • BENEFICIARY’S BANK: JSC LIBERTY BANK TBILISI, GEORGIA
 • SWIFT:  LBRTGE22
 • BEN’S  IBAN: GE46LB0113131144946001
 • INTERMEDIARY BANK NAME & ADDRESS: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK, USA
 • INTERMEDIARY BANK SWIFT CODE: BKTRUS33
 • CORRESPONDENT ACCOUNT NUMBER: 4422999

საკონტაქტო ინფორმაცია: