მთავარი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მისიაა ზუსტი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მისცეს პირებს და ჩამოაყალიბოს ისინი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნად, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად. სასწავლებელი მდებარეობს ქალაქ ბათუმის ერთ–ერთ ცენტრალურ უბანში. სასწავლებელი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცური პროფესიული მასწავლებლებით და მოწვეული სპეციალისტებით. აქ შექმნილია ყველა პირობა იმისთვის, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ სწავლისთვის კომფორტული გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ ზრდასა და განვითარებას. სასწავლებელი ახორციელებს როგროც გრძლევადიან ასევე მოკლევადიან პროგრამებს.

სასერტიფიკატო პროგრამები (პროგრამაზე რეგისტრაციის ფორმა) :

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა
 2. პრაქტიკული ბუღალტერია
 3. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
 4. ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგი
 5. ძვირფასი ლითონები
 6. ქართული ენა უცხოელებისთვის
 7. ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტი
 8. სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA (PMS)
 9. საბაჟო დეკლარაციის სპეციალისტი (საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემა ASICUDA)
 10. სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი
 11. საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad
 12. SketchUp (სამგანზომილებიანი კომპიუტერული მოდელირების პროგრამა)

სასწავლებლის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან ჩვენ პარტიოორ დაწესებულებებში

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენი ვებ გვერდის სხვა განყოფილებებს ან დაგვიკავშირდით.