თანამშრომლები

 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე – სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
გოდერძი ფრანგიშვილი – დირექტორი
გიორგი იმნაიშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი
სალომე სურმანიძე - საქმისწარმოებისა და რეესტრის წარმოების თანამშრომელი
ია ფრანგიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  მენეჯერი
 
 • აკადემიური პერსონალი:                                                             
 1. ნანული მახარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 2. ნაზიბროლა ზოსიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 3. ია მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 4. სონია ჩეჩელაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 5. ლეილა ცეცხლაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 6. ლელა გეგეჭკორი - პროფესიული მასწავლებელი
 7. ლეილა გოგუაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 8. ირმა ხალვაში - პროფესიული მასწავლებელი
 9. გოჩა მამუჭაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 10. მერი აბაშიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 11. ანა ახვლედიანი – პროფესიული მასწავლებელი
 12. მარინე კარალიძე  - პროფესიული მასწავლებელი
 13. სოფიკო წულუკიძე  – პროფესიული მასწავლებელი