თანამშრომლები

 • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალი:
ნანი მეგრელიძე – სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
გოდერძი ფრანგიშვილი – დირექტორი
ლაშა ხარებავა – ფინანსური მენეჯერი
გიორგი იმნაიშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი
თამაზ ცუცქირიძე  – უსაფრთხოების თანამშრომელი
სალომე სურმანიძე - საქმისწარმოებისა და რეესტრის წარმოების თანამშრომელი
ია ფრანგიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  მენეჯერი
ელეონორა ძიგუა – ბიბლიოთეკარი
მაია კონცელიძე – სანიტარულ –ჰიგიენური ნორმების უზრუნველყოფის თანამშრომელი
 
 • აკადემიური პერსონალი:                                                             
 1. ნანული მახარაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 2. ნინო ხუჯაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 3. ლაშა ხარებავა - პროფესიული მასწავლებელი
 4. ნაზიბროლა ზოსიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 5. ია მესხიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 6. სონია ჩეჩელაშვილი - პროფესიული მასწავლებელი
 7. ლეილა ცეცხლაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 8. ლელა გეგეჭკორი - პროფესიული მასწავლებელი
 9. ლელა ჯახაია - პროფესიული მასწავლებელი
 10. ლეილა გოგუაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 11. ნინო დევაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 12. ირმა ხალვაში - პროფესიული მასწავლებელი
 13. გოჩა მამუჭაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 14. მარიამ ლომაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 15. მაია ქობულაძე - პროფესიული მასწავლებელი
 16. მერი აბაშიძე - პროფესიული მასწავლებელი
 17. ანა ახვლედიანი – პროფესიული მასწავლებელი
 18. მარინე კარალიძე  - პროფესიული მასწავლებელი
 19. სოფიკო წულუკიძე  – პროფესიული მასწავლებელი