შეხვედრა COVID-19 გავრცელების თავიდან აცილილების მიზნით

ივნისი 9, 2020

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით, 2020 წლის 6 ივნისს, 17:00 საათზე გაიმართა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ჯანდაცვის მინისტრის რეკომენდაციები პროფესიული საგანმანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილილების მიზნით“. შეხვედრას უძღვებოდა შრომის სამართლისა და შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი მიხეილ კორძახია. 09,06,2020

Read the full article →

თრენინგი შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით – I ეტაპი

მაისი 25, 2020

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და გაეროს განვითარების პროგრამა ინსტიტუციური და პროგრამული თვითშეფასების ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 18 – 22 მაისს ჩატარდა ონლაინ თრენინგის I ეტაპი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით. 25,05,2020

Read the full article →

eFlow-ს ტრენინგი

მაისი 20, 2020

ამა წლის 18 მაისს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცის ორგანიზებით, კერძო პროფესიულ კოლეჯების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ საქმისწარმოების პროგრამა eFlow-ს ონლაინ ტრენინგი. 20,05,2020

Read the full article →

სასწავლო პროცესის გადაწევა

აპრილი 1, 2020

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში გამოცხადებული არდადეგები 2020 წლის 06 ივლისამდე გახანგრძლივდა. 01,04,2020

Read the full article →

სასწავლო პროცესის გადაწევა – საგანგებო მდგომარეობა

მარტი 23, 2020

“საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრაძანების საფუძველზე შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში გამოცხადებული არდადეგები 2020 წლის 04 მაისამდე გახანგრძლივდა. 23.03.2020

Read the full article →

სასწავლო პროცესის გადაწევა

მარტი 11, 2020

ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში გამოცხადებული არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა. 11.03.2020

Read the full article →

სასწავლებელში ვირუსის პრევენციის მიზნით სასწავლო პროცესის გადაწევა

თებერვალი 28, 2020

ვირუსის პრევენციის მიზნით და საქართველოს მთავრობის 26 თებერვლის № 377 განკარგულების გათვალისწინებით შავი ზღვის ბიზნეს აკადემიაში, სასწავლო პროცესი გადაიდო 2020 წლის 16 მარტამდე. 28.02.2020

Read the full article →

მისიის, ხედვისა და ღირებულებების პრეზენტაცია

იანვარი 27, 2020

ყურადღება! ამა წლის 29 იანვარს, 18:00 საათზე, შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში (მისამართზე ფარნავზ მეფის 116) მოხდება მისიის, ხედვის, ღირებულებების, სამოქმედლო და სტრატეგიული გეგმების პროექტის პრეზენტაცია, გთხოვთ აკადემიის პერსონალს, პროფესიულ სტუდენტებს ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოთ მონაწილეობა აღიშნულ შეხვედრაში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი, შეხვედრის ფარგლებში მოხდება თქვენი შენიშვნებისა და წინადადებების მოსმენა და გათვალისიწნება. აკადემიის პერსონალს და პროფესიულ სტუდენტებს თქვენს მიერ [...]

Read the full article →

შეხვედრა მოდულური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ფარგლებში

ოქტომბერი 21, 2019

2019 წლის 14, 15 და 16 ოქტომბერს, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში, შავი ზღვის ბიზნეს აკადემიაში სტუმრად იმყოფებოდა დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტი მაია თოიძე, სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების კითხვარის შევსების ირგვლივ. 21,10,2019

Read the full article →

თრენინგი მოდულური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხებთან

აგვისტო 15, 2019

ამა წლის 12-14 აგვისტოს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა თრენინგი მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით. 15,08,19

Read the full article →