საბუთების მიღება

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში მიმდინარეობს საბუთების მიღებას შემდეგ პროგრამებზე:
- მიღება-განთავსების სპეციალისტი
- ბუღალტერი
- სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი
- ბანკის მოლარე-ოპერატორი
ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე
აპლიკანტთა ქართული ენის ცოდნის დონის განსაზღვრის მიზნით, აკადემიაში ტარდება გასაუბრება”
გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი
–––––––––––––––––––
წარმოსადგენი საბუთები:
  • პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება ადგილზე სასწავლებელში;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო /  სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე;
  • 2 ფოტო (¾).
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
  • მიღება-განთავსების სპეციალისტი -–––––––––––  საბაზო განათლება;
  • ბუღალტერი –––––––––––––––––––––––––– სრული ზოგადი განათლება;
  • სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი –––––– საბაზო განათლება;
  • ბანკის მოლარე-ოპერატორი -–––––––––––––––– საბაზო განათლება.
საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა, 11:00–დან 19:00 საათამდე,
იჩქარეთ ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია!
მის: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძი (ყოფილი ტურგენევის) 14-ის და ფარნავაზ მეფის 116-ის კვეთაში
https://goo.gl/qRIHlR
ტელ: (995) 568 40 10 95; (0422) 27 24 79
www.bsba.ge; www.bsba.edu.ge
—————————————————-
დაგვიკავშირდით ან/და შეავსეთ განაცხადი, განაცხადის შევსებიდან 1 დღის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდებათ და გაგაცნობთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პირობებს.
https://goo.gl/forms/KazUT6E27JDqrZTs2
 
28,02,2017

Previous post:

Next post: