ს.ს. პროკრედიტ ბანკი

გაფორმდა მემორანდუმი შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და პროკრედიტ ბანკს შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას პროკრედიტ ბანკში.

14.12.2016

Previous post:

Next post: