გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში

20 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტებს ჩაუატრდა გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ინტურისტ პალასში, სასწავლო ექსკურსიის ფარგლებში სტუდენტები ადგილზე გაეცნენ სატუმროს მუშაობის სპეციფიკას.

21.04,2018

Previous post:

Next post: