სასტუმრო ჩაო

გაფორმდა ხელშეკრულება  შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და შპს ჩაოს– სასტუმრო  ჩაოს შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას სასტუმრო ჩაოში.

14.12.2016

Previous post:

Next post: