ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმი

გაფორმდა ხელშეკრულება  შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და სს ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმის შორის, ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას სს ეუფორია ჰოტელ ეფართმენტს ბათუმი.

21.12.2016

Previous post:

Next post: