დასვენება

ჩვენი სასერტიფიკატო პროგრამები, თავისი მოქნილი აკადემიური განრიგით, თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით, საშუალებას გაძლევთ პარალელურ რეჟიმში ისწავლოთ სასურველ კურსებზე. მოქნილი აკადემიური სასწავლო განრიგინდან გამომდინარე, ჩვენს მსმენელებს ეძლებათ შესაძლებლობა გამოიყენონ საარდედეგებო პერიოდი (ოქტომბრი/ნოემბერი – დეკემბრი/იანვარი – მარტი/აპრილი – ივნისი/ივლისი).Log Out