საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონის“ კვლევა

დღეს, ოთხ დეკემბერს, “შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაში“, საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონის“ წარმომადგენლებმა, ნარკოტიკების მოხმარებისა და სხვა პრობლემური ქცევების რისკ და დამცავი ფაქტორების კვლევა ჩაატარეს. ვლევის მიზანია საქართველოს მოზარდებსა და ახალგაზრდებში.

საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი მუშაობს ახალგაზრდებთან, სკოლების პედაგოგებთან, მშობლებთან და საზოგადოების სხვა წევრებთან ნარკოტიკების მოხმარების/აივ/შიდსის პრევენციის დასანერგად და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად.

04.12.2018

Previous post:

Next post: