გადაწყვეტილება

   პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვალის №02 გადაწყვეტილებით შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიას მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (საზოგადოებრივი კოლეჯი). შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიას მიენიჭა უფლებამოსილება განახორციელოს შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: მიღება-განთავსების სპეციალისტი, ბანკის მოლარე-ოპერატორი, სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი, ბუღალტერი.

28,02,2017

Previous post:

Next post: