გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო ჰილტონში

26 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში იმყოფებოდნენ  სასტუმრო ჰილტონში, სასწავლო ექსკურსიაზე.

Previous post:

Next post: