შესვენება

  • პორტის მენეჯმენტის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 01.11.2021-დან 30.01.2022 –ის ჩათვლით (ჯგუფი 1) და 15.11.2021-დან 13.02.2022 –ის ჩათვლით (ჯგუფი 2) .
  • ბანკის მოლარე-ოპერატორის პროგრამაზე ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 15.12.2021–დან 15.03.2022–ის ჩათვლით.

23,09,2021

Previous post:

Next post: