გაცნობითი პრაქტიკა სასტუმრო შერატონში

27 აპრილს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის  მიღება–განთავსების სპეციალობის სტუდენტები იმყოფებოდნენ სასტუმრო შერატონში, სტუდენტებს გაცნობითი პრაქტიკის ფარგლებში ადგილზე ჩაუტრადათ სასწავლო ექსკურსია.

Previous post:

Next post: